Səyahət sığorta
Səyahət sığorta

Səyahət sığortası

Sığorta obyekti Sığorta olunanın sığorta müqaviləsində göstərilən xarici dövlətin ərazisində olarkən və ya həmin ölkəyə səfər edərkən və ya oradan qayıdarkən, Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən kənarda məruz qaldığı, hazırkı Qaydalarda qeyd olunan tibbi, daşınma, repatriasiya və ona göstərilən digər xidmətlərin xərcləri ilə bağlı, həmçinin Sığorta olunanın bədbəxt hadisə nəticəsində həyat və ya sağlamlığına dəyən zərərlə bağlı olan, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan əmlak mənafeləridir.

Səyahət sğortası üzrə yaddaş vərəqəsi