KASKO sığortası
KASKO sığortası

KASKO sığorta

Kasko Sığortası adətən avtomobil sahiblərini hansı hallardan qoruyur?

Kasko, avtomobilinizi sığorta edən sığorta növüdür. Yəni hər hansı hadisə baş verdikdə sizin avtomobilinizə dəyən ziyanı qarşılamaq üçün yaradılmış sığorta növüdür. 

Sığorta məbləği avtomobilin real bazar qiyməti əsasında tərəflər arasında bağlanan sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilir. Sığorta hadisəsinin baş verdiyi zaman dəyən zərər üzrə sığortaçılardan hər biri onunla bağlanmış sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş sığorta məbləğinə mütənasib qaydada, ümumilikdə sığorta dəyərindən artıq olmamaq şərtilə öhdəlik daşıyır

KASKO sığortası üzrə yaddaş vərəqəsi