Без имени-1

Daşınmaz Əmlakın Könüllü Sığortası

Daşınmaz Əmlakın Könüllü Sığortası

Daşınmaz əmlakın könüllü sığortası adətən, daşınmaz əmlak
sahiblərini hansı hallardan qoruyur?
Daşınmaz əmlakın könüllü sığortasını edən sığorta növüdür. Yəni hər
hansı hadisə baş verdikdə, sizin daşınmaz əmlakınıza dəyən ziyanı
qarşılamaq üçün yaradılmış sığorta növüdür.
Sığorta məbləği daşınmaz əmlakın real bazar qiyməti əsasında tərəflər
arasında bağlanan sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilir. Sığorta
hadisəsinin baş verdiyi zaman dəyən zərər üzrə sığortaçılardan hər
biri onunla bağlanmış sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş sığorta
məbləğinə mütənasib qaydada, ümumilikdə sığorta dəyərindən artıq
olmamaq şərtilə öhdəlik daşıyır

Daşınmaz Əmlakın Könüllü Sığortası üzrə yaddaş vərəqəsi